שירותי סייבר ואבטחת מידע

"יש שני סוגי הצפנה בעולם – הצפנה שתמנע מאחותך הקטנה לקרוא את הקבצים שלך, והצפנה שתמנע מהממשלה לקרוא את הקבצים שלך."

בדיקת חדירות

בדיקות חדירה הינן תהליך בו מתבצעת בדיקה של מצב אבטחת המידע בארגון באתר או באפליקציה בעיניו של פורץ.
קיימים שני סוגים עיקריים למבדקי חדירה: אפליקטיביים ותשתיתיים. בדיקות אלו מיושמות בהתאם לצורך והמטרה הן מהבחינה הטכנית והן מבחינת התאימות לתקנים השונים כגון ISO 27001 , PCI DSS, הוראה 357/257 וכדומה.

ניטור וזיהוי איומים​

בדיקת ניטור וזוהי אימים בוחנים את פוטנציאל הנזק העלול להיגרם לאתרי האינטרנט ולמערכות המידע ברשת הפנימית. הבדיקה מתבצעת באמצעות כלים ייעודיים מתוחכמים כגון Acunetix המדמים ניסיונות חדירה למערכת המידע של החברה באופן מכוון וכך לגלות את נקודות התורפה בפועל.

תאימות ורגולציה

הגנה על כלל נכסי המידע של הארגון הקשורים במידע פרטי/רפואי/עסקי/פיננסי/רגיש ואופן כיום מיושמים הציות לרגולציה בין הארגונים שונים בין לאומים תגורמים ממשלתים או תקנים אינטרנטיים תקנים שונים כדי לעבוד איתם צריך לעמוד כן חברתנו מציעה דאגה להתאימה מול התקנים השונים מול למידת הרגישות והסיכון הנובעים בעבודה מול כל אחד ואחד מאותם גורמים.

כל הזכויות שמורות לחברת HadarNET